פרטי יצירת קשר

יוסף בן חמו
מנכ"ל

אילנה עזרא
מנהלת לשכה

יערית סממה
מזכירת תאגיד

איתי סינגר
מנהל אגף הנדסה

סימה בן חמו
מזכירת הנדסה

סמיון סולימנוב
מנהל תפעול רמלה

אבישי אברהם
מ.מ מנהל תפעול/דרום

גלעד כהן
מנהל ביטחון מים

דודו כהן
מנהל פחת וצרכנות

קלרה מסעוד
מנהלת מחלקת פרויקטים

עמית מהלל
סמנכ"ל כספים

אבי ביטון
מנהל חשבונות ראשי

סבטלנה חריטנוב
מנהלת חשבונות

לאה גפרי
מנהלת חשבונות

 

משרדי התאגיד: 073-2903939 פקס: 073-2903944