תושבים יקרים,

ראש עיריית רמלהתאגיד מים אזורי ת.מ.ר הוקם מכוח חוק התאגידים שנחקק בכנסת בשנת 2001. הקמת התאגיד נועדה להעניק לכם התושבים שירותי מים וביוב מהמתקדמים ביותר בישראל, לייעל ולשפר את תשתית הצנרת למים וביוב ומכוני השאיבה.
בעידן של אתגרים סביבתיים ומחסור תמידי במים, אני מאמין, כי אספקת מים באיכות הגבוהה ביותר וביעילות לתושבי רמלה היא משימה מרכזית וחשובה.
כראש עיר, שמתי לי למטרה, לשפר את שירותי המים והביוב העירוניים. אני רואה חשיבות רבה ביעדי התאגיד בשנים הקרובות בפיתוח והשקעה בתשתיות המים והביוב בעיר, תוך עמידה באתגרים המקצועיים והמורכבים העומדים בפנינו לקראת פיתוחה המואץ של העיר במסגרת מימוש הסכמי הגג והתוכנית להתחדשות העירונית.
אני קורא לציבור להפסיק את מנהג השלכת מגבונים לחים, סמרטוטים וטיטולים לצנרת הביוב, הגורמים לסתימות ופגיעה קשה ביותר בתשתיות ובאיכות החיים. בשנים האחרונות הועלו מחירי המים באופן לא ראוי. כולנו תקווה שמחירי המים יירדו למחירים סבירים והגיוניים. אנו קוראים לממשלה לפעול למען הפחתת מחירי המים באופן משמעותי ולמחיר השווה לכל נפש.
אתר האינטרנט של התאגיד נבנה עבורכם כחלק ממערך השירות אותו תאגיד המים מספק, האתר נועד לשרת אתכם ועוצב מתוך חשיבה והתחשבות בקהלים השונים המשתמשים בו. ברצוני להודות ליו"ר דירקטוריון התאגיד, לחברי הנהלת הדירקטוריון, לעובדיו ולעובדי המנגנון העירוני על עבודתם המסורה.

רמלה עיר עולם
מיכאל וידל - ראש העיר רמלה