ישנם מספר סוגים של מדי מים, אולם האלמנטים המרכיבים אותם זהים בכולם.

  1. מספר מד המים – נועד לשיוך ולזיהוי מד המים לנכס ולצרכן. במערכת התאגיד מופיעים פרטי מד המים על פי זיהוי זה, אשר מופיע גם בחשבון המים הנשלח ללקוח.
  2. צריכת המים / קריאת מד המים – הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק ומשמשות לשם קריאת מד המים וחישוב חשבון המים. הסימון אדום של הספרה / ספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים. (לא רלוונטי עבור קריאת מדי קר"מ)
  3. פרפר מרכזי – בעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
    שימו לב! אם קיימת צריכת מים בנכס והפרפר אינו מסתובב, סביר להניח כי מד המים אינו תקין.
    עם זאת, במידה וכל הברזים בנכס סגורים והפרפר מסתובב, סביר להניח כי קיימת נזילה ויש להזמין בעל מקצוע.
  4. פרפר קטן עם ספרות מסביבו – נועד לבדיקת תקינות וכיול מד המים במעבדה מוסמכת לבדיקת מדי מים בלבד, אין לגעת בהם – לא לשימוש הצרכן.
  5. חץ – מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מותקנים כאשר כיוון החץ פונה כלפי הנכס. אם כיוון החץ פונה לכיוון הנגדי לנכס, הרי שמד המים אינו מורכב באופן תקין ויש לפנות ולדווח על כך באופן מידי לתאגיד.

בדיקת תקינות מד המים

תקינות מד המים נבדקת במעבדות מוסמכות בלבד. במידה וישנו חשש כי מד המים אינו תקין, ניתן לפנות לתאגיד הבדיקה כרוכה בתשלום ע"פ חוק, ומתבצעת ע"י מעבדה מוסמכת חיצונית. במסגרת הליך זה, מד המים מועבר לבדיקה במעבדה ע"י התאגיד, ובמקומו מותקן מד מים חדש בנכס.
במידה ועולה מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבון הצרכן בעלות הבדיקה ויבוצע תיקון בחשבונו בהתאם לנתוני הצריכות. כמו כן, במידה ועולה מתוצאות הבדיקה כי מד המים הינו תקין, לא יבוצע החזר תשלום.

כשרות מדי המים

אישור כשרות מדי המים