תקנים וחוקים

לצורך צפייה בכלל התקנות, הכללים והחוקים החלים על התאגיד וצרכניו מצ"ב קישור ישיר לאתר רשות המים אשר הינו מרכז את כלל התקנות הנוגעות לחקיקת המים בישראל.
למעבר לאתר רשות המים לחצו כאן
לצפיה בחקיקה ותקנות לחצו כאן
לתקנות רשות המים וכללי תאגידי מים וביוב (אמות המידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל החברה לתת לצרכניה תשע"א -2011).