רמלה

  1. פרויקט שיקום ושידרוג ת"ש רמלוד: כ –  25 מלש"ח.
  2. פרויקט הקמת ת"ש ג'ואריש: כ - 15 מלש"ח.
  3. פרויקט הנחת תשתיות מים וביוב שכונת נאות פרס: כ – 8 מלש"ח.
  4. פרויקט ביטול ת"ש נווה דוד וחיבור לת"ש מכבי:  כ – 3.5 מלש"ח.
  5. פרויקט קו ביוב מחלפון קלאוזנר: כ - 4 מלש"ח.

קריית מלאכי

  1. פרויקט שיקום מט"ש תימורים שלב א': כ - 23 מלש"ח.
  2. פרויקט ביטול מט"ש חצור והנחת קו סניקה עד צומת קריית מלאכי: כ - 18 מלש"ח.
  3. פרויקט קו סניקה מצומת קריית מלאכי עד מט"ש חצור: כ - 8 מלש"ח.
  4. פרויקט שדרוג ת"ש ראשית קריית מלאכי והקמת קו סניקה עד צומת ק. מלאכי: כ - 3.5 מלש"ח.