שאלות ותשובות

שאלות נפוצות

בקשה לביצוע בדיקות מים

לפי תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה 2013) יכול צרכן לבקש מספק המים ביצוע בדיקות בביתו, לאחד או יותר מהגורמים המפורטים.

  1. חיידקי קוליפורמים.
  2. עכירות.
  3. כלור נותר.
  4. ברזל.
  5. נחושות.
  6. עופרת.

צרכן יהיה רשאי לבקש ביצוע הבדיקות כאמור בתדירות של אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר. צרכן המבקש בדיקות אלו יגיש לתאגיד בקשה בכתב (על גבי טופס יעודי) המפרטת את הפרמטרים הנדרשים לבדיקה ואת הסכמתו לערכית הבדיקות, והתחייבותו לשלם בעד הבדיקות.

הבדיקות יבוצעו תוך 60 יום ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות תוך תאום מועד לביצוע הבדיקות. הודעה על ביצוע הדיגום תשלח לתושב בדואר ישראל.

הדיגום יבוצע בברז אחד בלבד בבית הצרכן. הדיגום יעשה מברז המים הקרים בלבד בו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים זה יהיה ברז המטבח, במבנה ציבורי בברז בו נעשה שימוש רב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון מברז בו נעשה שימוש שגרתי.
הדיגום יתבצע לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות, טרם הדיגום יונחה התושב להזרים מים קרים.
בקשה לביצוע בדיקות מים ניתן לשלוח בקשה למחלקת הנדסה למייל: [email protected]