שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2023 (מספר פרויקט ברשות המים 4821) מט"ש תימורים שלב ב' - הרחבת מט"ש תימורים ל- 30,000 מק"י ועבודות אופציונליות (עבודות שטח אספקה והתקנת ציוד למפעל ההשבה (מש"י)) קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז 01/24 למתן שירותי ייעוץ, ליווי וניהול שוטף של מערך ניטור שפכי תעשייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז 02/2024 למתן שירותי ראיית חשבון קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז כ''א מס' 02/2024 לתפקיד מנהל מחלקת בטחון מים. קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים