שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז כ''א מס' 01.2024 לתפקיד מנהל מחלקת בטחון מים. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2024 תאריך סגירת המכרז: 23/05/2024
שם המכרז: מרכז פומבי מס' 07/2023 לביצוע דיגומים ובדיקות מעבדה לשפכים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/09/2023 תאריך סגירת המכרז: 08/10/2023
שם המכרז: מכרז 05/2023 החלפת קווי ביוב בשכונת הבדואים ברמלה. קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 29/08/2023
שם המכרז: מכרז 06/2023 החלפת קווי ביוב ברח' מסדה ברמלה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/08/2023
שם המכרז: מכרז 02/2023 לתפקיד מהנדס/הנדסאי מחלקת פרויקטים קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2023 תאריך סגירת המכרז: 25/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2023 לאיסוף, איתור ומחשוב נתוני תשתיות, רשת מים וביוב ברמלה, גדרה, קריית מלאכי ובני עייש. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 31/05/2023
שם המכרז: משכ"ל -וועדת השלושה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 19/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 19/04/2023
שם המכרז: מכרז 03/2023 למתן שירותי ייעוץ משפטי לתמר תאגיד מים אזורי בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 04/05/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 02/2023 שירותי אחזקה, שטיפה, ניקוי וצילום צנרת ומתקני ביוב בערים בני עייש, גדרה וקריית מלאכי. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 26/02/2023
שם המכרז: מכרז 01.2023 אחזקת מתקנים תאגיד תמר קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 31/01/2023
שם המכרז: מכרז 01/2022 לתפקיד מהנדס/הנדסאי מחלקת פרויקטים. קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2022 תאריך סגירת המכרז: 04/01/2023
שם המכרז: מכרז 09.22 מכרז פומבי להקמת ותחזוקת מערכות חשמל ובקרת מתקנים. קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 24/11/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 07/2022 מכרז לאחזקת רשת המים והביוב והנחת צנרת מים וביוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 30/08/2022
שם המכרז: מכרז 08/2022 לתפקיד מהנדס/הנדסאי מחלקת פרויקטים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 15/08/2022 תאריך סגירת המכרז: 05/09/2022
שם המכרז: מכרז 06/2022 למתן שירותי ייעוץ בנושא מכוני טיהור שפכים לתמר תאגיד מים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 21/08/2022
שם המכרז: מכרז 05.22 שירותי בדיקת תכניות הנדסיות וניספחים סניטיריים קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2022 תאריך סגירת המכרז: 08/08/2022
שם המכרז: מכרז 04/2022 מתן שירותי יעוץ הנדסי קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 29/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2022
שם המכרז: מכרז 03/2022 שירותי גביה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 12/06/2022
שם המכרז: מכרז 01/2022 אספקת והחלפת מדי מים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 16/05/2022
שם המכרז: מכרז 02/2022 איתור מהנדס לתאגיד קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/04/2022
שם המכרז: מכרז 02/2021 למתן שירותי הנדסה לת.מ.ר. תאגיד מים אזורי בע"מ קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 21/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 01/2021 לביצוע עבודות להחלפת קו מאסף לביוב ברח' א.ס.לוי ויחזקאל בעיר רמלה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 07/03/2021
שם המכרז: מכרז 01.21 מנהל תפעול דרום קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2021 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 05.20 לתפקיד סגן מהנדס קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/11/2020
שם המכרז: מכרז 06.20 מנהל תפעול דרום קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 22/11/2020
שם המכרז: מכרז 04/20 מנהל תפעול אזור דרום קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 27/08/2020
שם המכרז: מכרז 03/20 מנהל תפעול-מכרז בוטל! קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 01/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 18/05/2020
שם המכרז: מכרז 06/2019 עובד אחזקה קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 12/12/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/01/2020
שם המכרז: מכרז 04.2019 – חשמלאי מתקנים קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי/פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2019
שם המכרז: מכרז 05.2019 – מנהל צרכנות ופחת מים קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי/פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/06/2019 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2019
שם המכרז: מכרז 03/2019 לתפקיד מהנדס קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי/פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 07/04/2019
שם המכרז: מכרז 16/2018 מנהל תפעול דרום קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי/פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 15/01/2019
שם המכרז: מכרז 14.18 לתפקיד מזכירה קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי/פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2019
שם המכרז: מכרז 15.18 לתפקיד עובד תחנות קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פנימי/פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/12/2018 תאריך סגירת המכרז: 08/01/2019

חזור למכרזים פעילים