דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/2023 (מספר פרויקט ברשות המים 4821) מט"ש תימורים שלב ב' - הרחבת מט"ש תימורים ל- 30,000 מק"י ועבודות אופציונליות (עבודות שטח אספקה והתקנת ציוד למפעל ההשבה (מש"י))

קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז רכישה
קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/12/2023 תאריך סגירת המכרז: