תמר תאגיד מים אזורי
כל השירותים במספר אחד:
תושבים יקרים, ביום רביעי 4 במאי ,משרדי התאגיד ומרכז שירות הלקוחות יהיו פתוחים  עד 12:00.המוקד הטלפוני יפעל עד 12:00. ביום חמישי 5 במאי ,יום העצמאות,משרדי התאגיד , מרכז השירות והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. *המוקד העירוני 106 יפעל כרגיל      

פרויקטים ועבודות בביצוע

רמלה:

  1. פרויקט שיקום ושידרוג ת"ש רמלוד : כ –  25 מלש"ח
  2. פרויקט הקמת ת"ש ג'ואריש : כ-  15 מלש"ח
  3. פרויקט הנחת תשתיות מים וביוב שכונת נאות פרס : כ – 8 מלש"ח
  4. פרויקט ביטול ת"ש נווה דוד וחיבור לת"ש מכבי:  כ – 3.5 מלש"ח .
  5. פרויקט קו ביוב מחלפון קלאוזנר : כ -4 מלש"ח.

קריית מלאכי:

  1. פרויקט שיקום מט"ש תימורים שלב א' : כ- 23 מלש"ח.
  2. פרויקט ביטול מט"ש חצור והנחת קו סניקה עד צומת קריית מלאכי : כ 18 מלש"ח .
  3. פרויקט קו סניקה מצומת קריית מלאכי עד מט"ש חצור : כ 8 מלש"ח.
  4. פרויקט שדרוג ת"ש ראשית קריית מלאכי והקמת קו סניקה עד צומת ק. מלאכי : כ 3.5 מלש"ח.
הודעה לתושבים!
דילוג לתוכן