ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
כל השירותים במספר אחד:
תפריט

שינויים בשעות קבלת קהל עקב המצב הבטחוני בסניפי הדרום קרית מלאכי,ובני עי"ש.

תושבים יקרים , עקב המצב הבטחוני באזור הדרום
לא מתאפשר לנו היום (13.11.18) לתת מענה פרונטלי בסניפי הדרום קרית מלאכי,ובני עי"ש. ניתן לקבל שרות בסניף גדרה בשעות הפעילות (קיים מרחב מוגן בקרבת מקום) ובסניף הראשי ברמלה רחוב סוקולוב 21 . בתקווה לימים טובים יותר , שקטים ובטוחים.

שינויים בשעות קבלת קהל החל מה-2.7.17

תושבים יקרים החל מה-2.7.17 יחולו שינויים בשעות קבלת קהל

הודעה לתושבי קריאת מלאכי

הודעה לתושבים תאגיד המים תמר ייבצע עבודות לשיפור תשתית המים החלפת קווי אספקת המים לבתים ברחוב זבוטינסקי-מרחוב הנגב ועד כיכר בר יהודה בצידו המערבי של הרחוב בקרית מלאכי . החל מיום שלישי בתאריך:24.7.18 ועד לסיום המשוער של העבודות יום שישי בתאריך: 24.8.18 העבודות יתבצעו בכל יום החל מהשעה08:30 ועד שעה18:00 . התושבים מתבקשים להיערך בהתאם ולהחנות רכבים במקומות חלופיים במידה ותהיה הפסקת המים יוצב עוקב מים בכניסה לרחוב לרשות התושבים אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית לבירורים : 1-800-800-151, 073-2903939 מוקד עירוני 106

הודעה חשובה לצרכני אגודת הבאר!

לקוחות אגודת הבאר שלום, עקב אי עמידה בתקנים של איכות המים המסופקים על ידי אגודת הבאר גדרה, הוחלט על ידי משרד הבריאות על הפסקת אספקת המים . תאגיד תמר מעניק שירות אספקת מים עד להודעה חדשה. תאגיד המים תמר מספק מים באיכות מיטבית לכלל לקוחותיו, איכות המים נבדקת על ידי מעבדות משרד הבריאות באופן שיטתי וקבוע. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת הנהלת מי תמר .

הסבר על הליך בירור תקופתי

בהתאם לכללים חדשים שפורסמו במהלך השנה (כללי תאגיד המים (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה)) נקבע כי צרכן רשאי לדרוש מחברה לערוך בירור של חיוב בעד צריכת מים בתקופת חיוב כלשהי וזאת לא יאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום החשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב וזאת אם סבר שהחשבון התקופתי שגוי.

להלן שלבי ברור הפנייה כפי שהגדיר המחוקק:

1. על התושב להפנות בקשה לעריכת בירור לפי נוסח שהוגדר בכללים (מצ"ב).

2. קיבלה חברה בקשה לעריכת בירור, עליה לערוך מספר בדיקות ואימותים בהתאם לרשום במחשבי החברה לרבות תאריך התקנת המד, האם בוצעה קריאה/הערכה וכו'.

3. על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו.

4. רשאי צרכן לדרוש מחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור ובכפוף לתשלום אגרה בעד עריכת בדיקות נוספות (עבור מד מים דירתי שכיח "3/4 – 156.67 ₪ ועבור מד הגדול מ "3/4 – 424.7 ₪), לבצע בדיקות נוספת (מדובר בבדיקות בשטח לרבות בדיקה להצלבה, איכות התקנת מד המים, ועוד).

5. בהתאם לכללים הללו על החברה להודיע לצרכן בכתב, בתוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור נוסף ותשלום האגרה, על תוצאות הבדיקות (בשטח) שערכה והפעולות שנקטה בעקבותיו וכן את זכותו של המבקש לערער על ממצאי הבדיקות בפני רשות המים.

הכללים מגדירים את המקרים בהם תוחזר למבקש אגרת הבדיקות הנוספות (עקרונית בכל מקרה בו תאגיד המים אחראי לקריאה החריגה).

לנוחיותכם מצ"ב טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים

את הטופס ניתן:
1. לשלוח בדואר – לכבוד תאגיד מים ת.מ.ר בע"מ, רח' סוקולוב 21 רמלה
2. או לפקס מס' 2903939 – 073
3. או לדואר אלקטרוני info@tamarwater.co.il

דילוג לתוכן