ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
תושבים יקרים !

לרגל חג החנוכה בתאריך 22.12.19 יינתן שירות במחלקת הגביה משעה 08:00 עד 16:00 .
בשאר הימים השירות ייתן כרגיל .
חג חנוכה שמח !


בברכה,תאגיד מים אזורי ת.מ.ר

דבר מנכ"ל

שלום רב,
מאז החל תאגיד המים רמלה ת.מ.ר לפעול בעיר, נעשו פעולות רבות ומגוונות בתחומי התשתית וההנדסה לרווחת התושבים.
פרויקטים ועבודות להחלפת תשתית הצנרת העירונית למים וביוב – בשכונת נווה דוד, השוק העירוני ברח' זבוטינסקי, רח' בר אילן, ויצמן ובמקומות רבים נוספים בהם נדרשת עבודת התאגיד. בשנה האחרונה החלפנו למעלה מ – 7000 מדי מים ברחבי העיר ובכוונתנו להחליף אלפי מדי מים נוספים.
החלטות כנסת ישראל ורשות המים על העלאת מחירי המים בגלל מצבו של משק המים הלאומי מחייבות את כולנו לצמצם את הצריכה ולהילחם בפחת הלאומי והמקומי. תאגיד ת.מ.ר העביר את מרכז השירות הלקוחות למים וביוב למשרדיו ברח' סוקולוב 21 (בניין מס הכנסה הישן) המרכז הינו מודרני ומתקדם, שמטרתו לתת לכם התושבים את השירות הטוב, היעיל והמהיר ביותר.
האתר הזה אליו אתם נכנסים הינו חלק מתפיסה זו וכולי תקווה שתמצאו בו שימוש מועיל.
ברצוני להודות לראש העיר, הנהלת העיר, ליו"ר התאגיד, לחברי הדירקטוריון ולכל עובדי העירייה והתאגיד העוסקים במסירות רבה במלאכת התחזוקה השוטפת של התשתית העירונית.
אנו לרשותכם לכל דבר ועניין.
בברכה,

יוסף בן חמו

מנכ"ל

דילוג לתוכן