ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
תושבים יקרים !

לרגל חג החנוכה בתאריך 22.12.19 יינתן שירות במחלקת הגביה משעה 08:00 עד 16:00 .
בשאר הימים השירות ייתן כרגיל .
חג חנוכה שמח !


בברכה,תאגיד מים אזורי ת.מ.ר

כללי

תאגיד מים אזורי בע"מ (רמלה,גדרה,קריית מלאכי בני עייש)

אודות התאגיד:

החברה החלה את פעילותה ביום ה-1 בנובמבר 2008.
ת.מ.ר הנה חברה בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית רמלה, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001).

תחומי פעילות:

• אספקת מים.
• סילוק הביוב למכון טיהור שפכים.
• אחזקה שוטפת של מערכות המים והביוב.
• עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
• פיתוח תשתיות המים והביוב.
• פיתוח תשתיות מים וביוב בשכונות חדשות.
• שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.

נתונים כלליים:

• התאגיד מעניק שירות ל-71,000 נפש וכ-21,000 צרכנים.
• התאגיד מספק את צריכת המים של העיר המגיעה לכ-11 מיליון קו"ב בשנה.
• התאגיד רוכש את המים מחברת מקורות.

מדוע הוקם התאגיד?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחילופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגראפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית. וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לארוך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.

תשתית התאגיד:

ל ת.מ.ר 10 מתקנים המפוזרים ברחבי העיר. בין היתר כ-6 תחנות שאיבה לביוב ו-4 מתקני מים. בעיר ישנם כ-10 בארות לא שמישות. התאגיד בוחן בימים אלו את השמשת הבארות.

מיהם הבעלים של התאגיד?

להלן שיעורי האחזקה של הרשויות המקומיות בתאגיד:

עיריית רמלה 56.4%
מ.מ.גדרה 17.4%
מ.מ. קריית מלאכי 20.6%
מ.מ. בני עי"ש 5.6%


מהו מקור המים של תמר תאגיד מים אזורי בע"מ(רמלה,גדרה,קריית מלאכי,בני עייש)?

כל כמות המים הנצרכת ברשויות נרכשת מחברת מקורות.


האם החברה תספק שירות רק לתושבי רמלה?

חברת ת.מ.ר קיבלה מהמדינה רישיון הפעלה אזורי. בשלב ראשון החברה תספק שירות רק לתושבי רמלה, אך יתכן ובעתיד יצטרפו רשויות נוספות תחת אחריותה.

ת.מ.ר תאפשר לתושבי הרשויות ליהנות מ:

מאספקת מים איכותיים גם בעתיד הרחוק.
מי השקיה איכותיים.

רשימת בעלי תפקידים בחברה:

יועמ"ש:
 ת.בר-משרד עו"ד
רו"ח: זינגר ושות'.
יועץ ביטוח: אייקי שוורץ, ניהול סיכונים וביטוח.

דילוג לתוכן