ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
כל השירותים במספר אחד:
לתושבים תאגיד המים והביוב האזורי ת.מ.ר מבצע עבודות לשיפור תשתיות המים, החלפת קווי אספקת המים . ייתכנו שיבושים באספקת המים לבתים ולחצרות בסביבה.   מועד סגירת מים ברח' אהוד מנור , יתבצע ביום שני בתאריך: 03.02.20 מהשעה: 22:00 ועד למחרת   בשעה: 06:00 בבוקר.   אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, ומבקשים להיערך בהתאם.     לבירורים: 1-800-800-151 , 073-2903939   מוקד עירוני 108  

חוק חופש המידע

חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. תאגיד ת.מ.ר אזורי  הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ופועל בהתאם לחוק לתקנות ולכללים.

הממונה על חופש המידע בתאגיד: גב' קלרה מסעוד.

אחר מילוי הטופס ותשלום האגרה יש להעביר הבקשה בפקס ,מייל או בדואר אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד.

פקס: 073-2903944 דואר: סוקולוב 21,רמלה מייל: claram@tamarwater.co.il

אגרות החל מיום 01.11.2021 הסכומים המעודכנים הינם:

(1) אגרת בקשה (תקנה 1) – 20 ₪

(2) אגרת טיפול (תקנה 2) – 31 ₪

(3) אגרת הפקה (תקנה 3(א))

א. לכל עמוד צילום 0.20 ₪

ב. לתקליטור מחשב 2.55 ₪

(4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 153 ₪.

פרטי חשבון בנק : בנק לאומי 10 סניף 936 חשבון 11710073

PDF_2 חוק חופש המידע , תשנ"ח 1998

PDF_2הודעת חופש המידע (אגרות) התשפב-2021

PDF_2 תיקון לתקנות חופש המידע משרד המשפטים

MS_Word תקנות חופש המידע

הודעה לתושבים!
דילוג לתוכן