תמר תאגיד מים אזורי
כל השירותים במספר אחד:
תושבים יקרים, ביום רביעי 4 במאי ,משרדי התאגיד ומרכז שירות הלקוחות יהיו פתוחים  עד 12:00.המוקד הטלפוני יפעל עד 12:00. ביום חמישי 5 במאי ,יום העצמאות,משרדי התאגיד , מרכז השירות והמוקד הטלפוני יהיו סגורים. *המוקד העירוני 106 יפעל כרגיל      

חוק חופש המידע

חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. תאגיד ת.מ.ר אזורי  הוקם מכוח חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 ופועל בהתאם לחוק לתקנות ולכללים.

הממונה על חופש המידע בתאגיד: גב' קלרה מסעוד.

אחר מילוי הטופס ותשלום האגרה יש להעביר הבקשה בפקס ,מייל או בדואר אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד.

פקס: 073-2903944 דואר: סוקולוב 21,רמלה מייל: claram@tamarwater.co.il

אגרות החל מיום 01.11.2021 הסכומים המעודכנים הינם:

(1) אגרת בקשה (תקנה 1) – 20 ₪

(2) אגרת טיפול (תקנה 2) – 31 ₪

(3) אגרת הפקה (תקנה 3(א))

א. לכל עמוד צילום 0.20 ₪

ב. לתקליטור מחשב 2.55 ₪

(4) סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) 153 ₪.

פרטי חשבון בנק : בנק לאומי 10 סניף 936 חשבון 11710073

PDF_2 חוק חופש המידע , תשנ"ח 1998

PDF_2הודעת חופש המידע (אגרות) התשפב-2021

PDF_2 תיקון לתקנות חופש המידע משרד המשפטים

MS_Word תקנות חופש המידע

הודעה לתושבים!
דילוג לתוכן