מטרות התאגיד

מטרותיה העיקריות של ת.מ.ר הינם מתן שירות של אספקת מים לתושבים, סילוק הביוב של העיר למכון טיהור שפכים, אחזקת הרשת המוניציפאלית של המים והביוב, פיתוח תשתיות המים והביוב בשכונות החדשות שיוקמו ושדרוג מערכות מים וביוב קימות. תאגיד ת.מ.ר מתכנן לבצע השקעות במיליוני שקלים לשיקום ופיתוח של תשתיות המים והביוב ברשויות. כל זאת תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים תוך השגת המטרות הללו בעבודה קשה וללא לאות.

שירות לקוחות

בשנת 2011 תאגיד המים הקים מערך שירות לקוחות מתקדם, זמין, המופעל בשעות רבות מעבר לשעות המקובלות. שירות הלקוחות יאויש במספר עמדות נרחב ובו תוכלו לקבל שירות ומידע על שירותי המים והביוב שסופקו. בנוסף, קיים מוקד טלפוני זמין לקריאות התושבים. התאגיד הקים אתר אינטרנט בו תוכלו לעקוב אחרי פעילותינו ולהתעדכן על העבודות המתבצעות בעיר ועל איכות מי השתייה. האתר מאפשר תשלום אגרות המים ישירות וכן הוספנו אפשרות תשלום חשבונות באמצעות הטלפון.

כיום

ת.מ.ר מספקת מים לכל 4 הרשויות (רמלה, קריית מלאכי, גדרה, בני עייש) מים מהאיכותיים בארץ.
השקעת משאבים גדולה בתשתיות בשים דגש על החלפת צנרת האזבסט הישנה.
לרשות התושבים עומדים צוותים מיומנים וצי כלי רכב לטיפול בפניות באופן יעיל ומהיר 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
בשנת 2010 התאגיד השקיע סכום של 7.8 מיליון ש"ח בשיקום ופיתוח תשתיות המים והביוב הישנות הכוללות, בין היתר, החלפת צנרת מים וביוב בשוק ז'בוטינסקי, החלפת צנרת ביוב ברחובות בר אילן – ויצמן, החלפת מגופים והידרנטים, החלפת כ- 6,000 מדי מים ישנים לתושבים ועוד.
תוצאות בדיקת איכות המים יפורסמו אחת לרבעון באתר החברה.

פיתוח, תשתית ומחקר:

 • שדרוג מערך המשאבות לצורך השגת יעילות אנרגטית וחיסכון כספי.
 • שדרוג צנרת המים והביוב בעיר להובלת מים סדירה ומניעת תקלות.
 • הטמעת שיפורים טכנולוגיים בתחום המדידה, הפיקוח והתקשורת.
 • צמצום פחת המים – מים המתבזבזים כתוצאה מנזילות או מים שאינם נמדדים.
 • שדרוג אמצעי המדידה הביתיים לטכנולוגיות מתקדמות ומדויקות יותר.

איתנות פיננסית:

 • שיפור שיעורי הגבייה והגברת האכיפה בכל רחבי העיר.
 • ניתוב רווחים לטובת פרויקטים להחלפת תשתיות ושיפור איכות ואספקת מי השתיה.

חינוך וסביבה:

 • חינוך לשימוש מושכל במים ובתשתיות הביוב.
 • חינוך הדור הצעיר לערכים סביבתיים.
 • שיתוף פעולה עם גופים סביבתיים לשמירה על ערכי טבע ומים.
 • עידוד שיתוף פעולה עם גופים אקדמיים וטכנולוגיים בתחומי משק המים השונים.

בעתיד

ת.מ.ר מתכננת השקעות רחבות היקף בשנים הקרובות

רמלה
 1. פרויקט שיקום ושידרוג ת"ש רמלוד: כ –  25 מלש"ח
 2. פרויקט הקמת ת"ש ג'ואריש : כ -  15 מלש"ח
 3. פרויקט הנחת תשתיות מים וביוב שכונת נאות פרס : כ – 8 מלש"ח
 4. פרויקט ביטול ת"ש נווה דוד וחיבור לת"ש מכבי:  כ – 3.5 מלש"ח .
 5. פרויקט קו ביוב מחלפון קלאוזנר: כ - 4 מלש"ח.
קריית מלאכי
 1. פרויקט שיקום מט"ש תימורים שלב א': כ - 23 מלש"ח.
 2. פרויקט ביטול מט"ש חצור והנחת קו סניקה עד צומת קריית מלאכי: כ - 18 מלש"ח .
 3. פרויקט קו סניקה מצומת קריית מלאכי עד מט"ש חצור: כ - 8 מלש"ח.
 4. פרויקט שדרוג ת"ש ראשית קריית מלאכי והקמת קו סניקה עד צומת ק. מלאכי: כ - 3.5 מלש"ח.