תאגיד מים אזורי בע"מ (רמלה, גדרה, קריית מלאכי ובני עייש)

אודות התאגיד

החברה החלה את פעילותה ביום ה-1 בנובמבר 2008.
ת.מ.ר תאגיד מים אזורי בע"מ, הפועלת כתאגיד מים וביוב שהוקם ע"י עיריית רמלה, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב (2001).
בתאריך 1.07.2015 הצטרפו לרמלה שלוש רשויות נוספות :גדרה, קרית מלאכי ובני עייש.

תחומי פעילות

 • אספקת מים.
 • סילוק הביוב למכון טיהור שפכים.
 • אחזקה שוטפת של מערכות המים והביוב.
 • עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
 • פיתוח תשתיות המים והביוב.
 • פיתוח תשתיות מים וביוב בשכונות חדשות.
 • שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.

נתונים כלליים

 • התאגיד מעניק שירות ל-135,000 נפש וכ-42,000 צרכנים.
 • התאגיד מספק את צריכת המים של העיר המגיעה לכ- 11,338,305 מיליון קו"ב בשנה.
 • התאגיד רוכש את המים מחברת מקורות.

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחילופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגראפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית. וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיוכל לארוך זמן להבטיח יותר השקעות כספיות בשיקום ושדרוג משק המים והביוב של העיר, וכן לשפר את השירות לתושב.

תשתית התאגיד

ל ת.מ.ר 10 מתקנים המפוזרים ברחבי העיר. בין היתר כ-6 תחנות שאיבה לביוב ו-4 מתקני מים. בעיר ישנם כ-10 בארות לא שמישות. התאגיד בוחן בימים אלו את השמשת הבארות.

מיהם הבעלים של התאגיד?

להלן שיעורי האחזקה של הרשויות המקומיות בתאגיד

 • עיריית רמלה 56.4%
 • מ.מ.גדרה 17.4%
 • מ.מ. קריית מלאכי 20.6%
 • מ.מ. בני עי"ש 5.6%

מהו מקור המים של תמר תאגיד מים אזורי בע"מ(רמלה,גדרה,קריית מלאכי,בני עייש)?

כל כמות המים הנצרכת ברשויות נרכשת מחברת מקורות.

ת.מ.ר תאפשר לתושבי הרשויות ליהנות מ-

מאספקת מים איכותיים גם בעתיד הרחוק.
מי השקיה איכותיים.

רשימת בעלי תפקידים בחברה

 • יועמ"ש: גדעון פישר ושות', משרד עורכי-דין, נוטריון ועורכי פטנטים.
 • רו"ח: שמעון משעלי.
 • יועץ ביטוח: משה חביב יועץ ביטוח אלמנטארי, חבויות, רכוש וסיכונים גדולים.