התביעה של תאגיד המים ת.מ.ר. נגד ערוץ 13 נדחתה בהסכמה במסגרת הסכם פשרה. הוסכם כי מקובלת על הערוץ הטענה כי בעניינים מושא הכתבה פעלו התאגיד ו המנכ"ל כחוק. התאגיד מצדו מבהיר כי אינו מטיל דופי בהתנהלותם המקצועית וביושרתם של הגב' סיוון כהן והערוץ בקשר לפרסום הכתבה.