ת.מ.ר תאגיד מים אזורי
כל השירותים במספר אחד:
תפריט

אמנת השירות

תאגיד המים ת.מ.ר מתחייב לספק לתושבים:

מתן שירות איכותי ומיטבי.
הפצת מידע עדכני ורלוונטי לציבור תושבי העיר.
את כל המידע הרלוונטי הנדרש אודות הפניה תוך פרק זמן סביר.
מענה טלפוני אדיב ויעיל.
בדיקה שוטפת והפקת לקחים לצורך שיפור מתמיד של איכות השירות.
מתן שירות מקצועי לרבות קבלני השירות.
סביבת עבודה אסתטית, נקייה, נעימה ומתקדמת.
שיפור מתמיד של רמת השירות כחלק מתרבות ארגונית השואפת למצוינות.
קריאת מים כל תקופה שאורכה לא יעלה על חודשיים. היה והתאגיד החליט לקרוא את מדי המים בתדירות גבוהה מאשר אחת לחודשיים, אזי הקריאה תתבצע בתקופות שוות באורכן, בסטייה אפשרית של 5 +/- ימים.
כמות המים לחיוב בתעריף הכמות המוכרת תחושב לפי 2.5 מ"ק לחודש לכל נפש מדווחת בנכס מספר ובהתאמה למספר ימי החיוב בפועל.
בכל מקרה שבו בוצעה הערכה או נמצא צריכה גבוהה או שצרכן צרך פחות מהכמות המינימאלית וכיו"ב יפרט התאגיד במקום המיועד להערות והודעות לצרכן את הסיבה לביצוע ההערכה / הסיבה לחיוב בגין כמות מים גבוהה מהצריכה בפועל וכיו"ב.
תינתן אפשרות לצרכן לשלם את חשבון המים בהוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, בבנק הדואר, במשרדי התאגיד ובטלפון במוקד שירות הלקוחות.
• במקרה שצרכן יבקש להפיק לו מחדש חשבון מים, התאגיד יפיק לו את החשבון ללא תשלום.
• הסבר על חשבון המים ומונחיו מופיע על גבי כל חשבונית מאחור.

תושבי הדרום היקרים !

עקב המצב הביטחוני לא תהיה היום קבלת קהל בסניפי הדרום: גדרה בני עיש וקריית מלאכי, ניתן לקבל שירות בסניף רמלה, סוקולוב 21 קומה ב רמלה.
בתקוה לימים טובים ובטוחים.

בברכה ,

תאגיד מים אזורי ת.מ.ר
רמלה,קרית מלאכי,גדרה,בני עי"ש.

תודה

דילוג לתוכן